• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

1.0 Algemeen - Geldigheidsgebied 

Deze handelsvoorwaarden gelden voor alle huidige en toekomstige handelsbetrekkingen. Afwijkende, tegengestelde of aanvullende Algemene Handelsvoorwaarden worden geen onderdeel van de overeenkomst, zelfs niet wanneer wij hiervan kennis dragen en bij onvoorwaardelijke levering van onzentwege, tenzij de geldigheid ervan uitdrukkelijk schriftelijk wordt goedgekeurd.

Alle afspraken, die tussen ons en de klant voor de uitvoering van deze overeenkomst worden gemaakt, moeten schriftelijk in deze overeenkomst worden opgenomen; hetzelfde geldt voor overeengekomen afwijkingen van deze Algemene Handelsvoorwaarden.

2.0 Afsluiten van de overeenkomst

Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen en wijzigingen in vorm, kleur en/of gewicht blijven voorbehouden. Voor het overige gelden voor alle hoeveelheden, afmetingen en gelijkaardige kenmerken de gangbare toleranties.

Wij hebben het recht om het aanbod aan de klant tot het sluiten van een overeenkomst bij een bestelling binnen de twee weken na ontvangst te aanvaarden. De aanvaarding kan schriftelijk door de levering van de goederen aan de klant uitgedrukt worden. Een door ons verstrekte ontvangstbevestiging van een bestelling betekent geen bindende aanvaarding van deze bestelling.

De presentatie van de goederen in onze onlineshop vormt geen bindend aanbod voor de klant, maar is slechts een niet-bindende onlinecatalogus.

Het verzenden van de bestelling van de klant is een aanbod tot het afsluiten van een koopovereenkomst voor de goederen in de bestelling volgens de voorwaarden, die met de bestelling worden geleverd.

Een koopovereenkomst komt pas tot stand wanneer Part Expert de betaling heeft ontvangen en de bestelde goederen aan de klant zijn verzonden. Vervolgens ontvangt de klant een e-mail (verzendbevestiging) waarmee de koop is bevestigt, ten laatste bij de levering van de goederen bij de klant. De klant wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht wanneer de prestatie niet beschikbaar is. Een reeds ontvangen tegenprestatie wordt onverwijld terugbetaald.

Geldige adresgegevens:

De klant is verantwoordelijk voor een geldige vermelding van de adresgegevens op zijn factuur en op de pakbon, aangezien latere wijzigingen, vooral op de factuur, niet mogelijk zijn.

Levering binnen Nederland

Voor leveringen binnen Nederland wordt uitsluitend exclusief de geldende btw gerekend. Wanneer de goederen door de klant of een door hem daartoe bevoegde persoon naar een derde land of naar een andere lidstaat worden gebracht, voert onze onderneming geen eventuele btw-restitutieprocedure uit.

3.0 Prijzen en betalingsvoorwaarden

De prijzen, die in onze onlineshop zijn vermeld, bevatten de wettelijk vastgelegde btw van 21%; deze wordt NIET extra aangerekend. Alle prijzen gelden vanaf het hoofdkantoor in Enschede, inclusief verpakking en exclusief alle eventuele verzendkosten.

De klant kan betalen door PayPal, iDeal, Creditcard of vooruitbetaling (bankoverschrijving). Bestellingen vanuit het buitenland kunnen enkel door vooruitbetaling of PayPal worden afgehandeld. Voor dergelijke bestellingen gelden bovendien specifieke verzendkosten.

Vooruitbetaling:

Vooruitbetalingen gebeuren door bankoverschrijving. Bij bestelling met vooruitbetaling ontvangt u via e-mail een automatisch opgestelde orderbevestiging met onze bankgegevens en het nummer van uw bestelling. Bij de overschrijving vermeldt u als mededeling dat bestelnummer, evenals uw voor- en achternaam. Houd er rekening mee dat - afhankelijk van de dag van de week en de snelheid van uw bank - een betaling 0 tot 5 dagen kan duren. Uw bestelling wordt pas verwerkt wanneer wij de betaling ontvangen hebben.

Betaling onder PayPal:

Betalingen onder PayPal gebeuren door doorgestuurd te worden naar de betalingspagina van PayPal. Dit is een erg eenvoudige manier van betaling, waarbij u geen referentie of iets degelijks hoeft te noemen. De betaling wordt automatisch gekoppeld aan uw bestelling. Zodra de betaling succesvol voltooid is, ontvangt u hiervan een bevestiging. PayPal betalingen ontvangen wij vrijwel direct, waardoor u uw pakket de volgende dag al kunt verwachten.

Zelf afhalen:

De afhaling gebeurt bij het hoofdkantoor in Enschede of in Gronau tegen contante betaling, of vooruitbetaling op de website. 

Wij behouden ons het recht voor onze prijzen te wijzigen, wanneer zich na het afsluiten van de overeenkomsten kostendalingen of -stijgingen voordoen, vooral door loonafspraken of prijswijzigingen van het materiaal.

De koopprijs omvat de wettelijke omzetbelasting; deze wordt op de dag van de facturatie conform de wetgeving, afzonderlijk aangerekend.

Tijdens de betalingsachterstand dient de ondernemer de geldschuld, zijnde acht procentpunten van de basisrentevoet, te betalen. Ten opzichte van ondernemers behouden wij ons het recht voor verdergaande schade door late betaling te bewijzen en aan te rekenen.

De klant heeft enkel een recht op aanspraak indien zijn tegen vorderingen rechtsgeldig worden vastgesteld of door ons worden erkend. De klant kan een retentierecht enkel uitoefenen wanneer zijn tegenvordering op dezelfde contractuele verhouding betrekking heeft.

De klant heeft enkel retentierecht van betalingen omwille van klachten in een omvang die in een gepaste verhouding staat tot de aangevoerde gebreken.

De kosten voor een logo van de klant worden afzonderlijk aangerekend. De besteller aanvaardt een in de handel gebruikelijke levering van te grote of te kleine hoeveelheden.

Over het algemeen is de verzending bij vooruitbetaling binnen Nederland en Duitsland gratis.

4.0 Leveringstermijn

Levering binnen Nederland

Voor leveringen binnen Nederland worden bestellingen dezelfde dag verzonden met koerier PostNL, indien de bestelling en betaling zijn verwerkt voor 18:00 uur lokale tijd. U kunt uw bestelling de volgende dag, met uitzondering van zondag, verwachten.

Levering binnen Duitsland

Voor leveringen binnen Duitsland worden bestellingen dezelfde dag verzonden met koerier Deutsche Post of DHL, indien de bestelling en betaling zijn verwerkt voor 17:00 uur lokale tijd. U kunt uw bestelling de volgende dag, met uitzondering van zondag, verwachten.

5.0 Risico

Tenzij anders overeengekomen in de orderbevestiging, is levering 'vanaf fabriek' overeengekomen.

Het risico van een toevallig verval en de toevallige achteruitgang van de goederen gaat door de overdracht, bij een verzendingskoop door de levering van de goederen aan de expeditiefirma, de vervoerder of een andere persoon of instelling, die voor de verzending werd aangeduid, over op de koper.

Wanneer de klant te laat is met de acceptatie, staat dat gelijk aan overdracht.

6.0 Garantie

Bij gebreken aan goederen zorgen wij in de eerste plaats volgens onze keuze voor herstel of een vervangende levering. Indien de klant het voorwerp van de levering, in strijd met het reglementaire gebruik, na de levering naar een andere plaats dan de woonplaats of de professionele vestiging heeft gebracht, draagt hij de extra kosten die bij het verhelpen van de gebreken hierdoor ontstaan

Wanneer een reparatie of vervangende levering niet voldoet, kan de klant naar zijn keuze een lagere vergoeding of een opzegging van de overeenkomst (terugtreding) verlangen. Een reparatie of vervangende levering geldt als mislukt, indien een tweede poging niet het gewenste resultaat opgeleverd heeft.

Wanneer er echter slechts sprake is van onbeduidende gebreken (in de zin van § 323, lid 5 BGB) heeft de klant geen recht op terugtreding. Zichtbare gebreken moeten per omgaande schriftelijk worden gemeld, anders kan geen aanspraak op de garantie worden gemaakt. Om aan de gestelde termijn te voldoen, volstaat een tijdige verzending.

De garantieperiode geldt 3 maanden vanaf het moment dat de goederen geleverd zijn. Garantieclaims voor slijtage aan goederen worden niet toegekend. Voor alle andere schadegevallen geldt dat schadeclaims niet zullen worden toegekend indien er grove nalatigheid of opzet in het spel is. De wettelijke garantietermijn blijft echter wel van toepassing. 

Voor de kwaliteit van de goederen geldt in principe enkel de productbeschrijving van de fabrikant als overeengekomen. Publiekelijke uitspraken, aanprijzing of reclame van de fabrikant vormen daarnaast geen contractuele weergave van de kwaliteit van de goederen.

Garantieclaims ten opzichte van ons zijn enkel door de klant zelf mogelijk en kunnen niet overgedragen worden.

Alle afbeeldingen, die voor de presentatie van de goederen in de onlineshop van Part Expert worden gebruikt, zijn natuurgetrouwe foto's van het desbetreffende product. U ontvangt het product zoals het waarneembaar is op de online shop. De technische beschrijving van de artikelen is ook maatgevend.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, te wijten aan ondeskundig gebruik en opslag, foutieve inbouw of natuurlijke slijtage. Voor onderhoudswerkzaamheden of andere ingrepen, die de besteller/koper of derden zonder onze toestemming uitvoeren, sluiten wij elke garantie uit.

Bij de teruggave van de goederen in het kader van herstel/vervangende levering, dient de klant waardevergoeding voor de eventuele ingebruikneming van de goederen te betalen.